train_theme

Firma "ANN-KOL" działa na rynku usług doradczo-konsultingowych w sektorze transportu kolejowego, zwłaszcza obsługi bocznic kolejowych, od września 2001 roku. Nasza oferta skierowana jest do wszystkich uczestników procesu przewozowego. Realizujemy usługi na terenie całej Polski.

Wiedza dotycząca branży kolejowej pozwala nam rozwiązywać problemy funkcjonowania transportu kolejowego. Wykonujemy projekty budowlane infrastruktury kolejowej. Specjalizujemy się w zagadnieniach związanych z bocznicami kolejowymi. Opracowujemy Regulaminy Pracy Bocznic Kolejowych, analizujemy i optymalizujemy systemy funkcjonowania bocznic, wykonujemy plany schematyczne bocznic. Zajmujemy się opracowywaniem wniosków o wydanie Świadectw dopuszczenia do eksploatacji, Świadectw bezpieczeństwa, opracowujemy instrukcje wewnętrznie obowiązujące. Oferujemy diagnostykę obiektów budowlanych związanych z infrastrukturą kolejową.

Specjalizujemy się w analizie SIWZ pod względem realizacji robót na sieci kolejowej PKP PLK S.A. oraz zagrożeń występujących w realizacji kontraktów. Posiadamy specjalistów w zakresie organizacji zamknięć torowych dla Wykonawców robót i Inżynierów Kontraktu. Opracowujemy harmonogramy zamknięć torowych dla Wykonawców robót.

Miarą sukcesu firmy jest zadowolenie Klientów. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze wielowariantowe rozwiązania były optymalne i elastyczne, a przede wszystkim przynosiły efekty ekonomiczne i przyczyniały się do bardziej efektywnego transportu kolejowego.

Jesteśmy przekonani, że jakość i innowacyjność naszych usług zapewnią Państwu rozwiązania na najwyższym poziomie.